BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios privatumo sąlygos (toliau SĄLYGOS) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kurią remdamasis Pardavėjas (toliau-MES) tvarko interneto parduotuvėje (toliau e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau Jūsų) asmens duomenis. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs  esate jaunesni nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikėte netikslius, melagingus ar klaidingus duomenis, Mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis apribojant Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis nurodytus e-parduotuvės registracijos formoje tam, kad apdoroti Jūsų prekių užsakymus, pristatyti prekes ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis,kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Mes galime naudoti statistikai. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negave Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

Jū turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informacija apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų užsakymus.

INFORMACIJOS AR PRETENZIJOS PERDAVIMAS

Visi pranešimai,susije su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Atsakymą Mes pateiksime tokia forma, kuria gavome pranešimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis Privatumo sąlygu taisyklėmis.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Mes laikome, kad Jūs sutinkate su pakeitimu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybu keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.